TAKLÄGGNINGVÅRT STÖRSTA FOKUS ÄR INRIKTINING PÅ TAKLÄGGNING

2. Planering

Tillsammans kommer vi fram till en tidsplanering som funkar för projektstart. Vi går även igenom hur arbetet kommer att utföras och vilka steg som kommer härnäst.

4. Slutbesiktning

När taket är helt färdigt, går vi igenom vad som har gjorts tillsammans med dig som kund och ser till att vi lämnar projektet med 100% nöjdhet.

1. Första besök

Vi kommer hem till dig efter bestämd tid och utför en kontroll av ditt tak. Vi tar sedan reda på hur du vill ha det och vad du vill få återgärda.

3. Genomförande

Vi kommer till plats och påbörjar arbetet. Vi ser till så att du som kund har full koll på vad som sker under varje moment.